Plan dnia

dziewczynka pisząca w zeszycie

Plan dostosowywany jest indywidulanie do każdej grupy przedszkolnej.

06.30-08.30: Swobodne zabawy ruchowe, gry i zabawy stolikowe, praca indywidualna, czytanie bajek, gimnastyka poranna.

08.30-9.00: Śniadanie. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

09.00-12.00: Realizacja Podstawy Programowej. Zajęcia dydaktyczne, język angielski, zajęcia umuzykalniające. Zabawy na świeżym powietrzu – Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, poza terenem przedszkola podczas wycieczek, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze podczas spacerów.

12.00-12.30: Obiad. Wyrabianie nawyków kulturalnych podczas jedzenia: prawidłowe posługiwanie się sztućcami, prawidłowa postawa, dbanie o porządek.

12.30-14.30: Odpoczynek, zajęcia relaksacyjne i wyciszające. Swobodne zabawy i gry integrujące grupę, zajęcia rozwijające zainteresowania, praca indywidualna.

14.30-15.00: Pierwszy podwieczorek. Wyrabianie nawyków kulturalnych i higienicznych związanych ze spożywaniem posiłku.

15.00-16.00: Zabawy w kącikach zainteresowań. Zajęcia rozwijające zainteresowania.

16.20-16.40: Drugi podwieczorek. Kształtowanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków.

16.40-17.30: Praca indywidualna z dzieckiem. Rozchodzenie się do domu.